X
Χρησιμοποιούμε «cookies» ώστε να βοηθήσουμε στο να καταστεί πιο προσωπική η διαδικτυακή  σας εμπειρία και να βελτιώσουμε τους δικτυακούς μας τόπους.   Για να μάθετε περισσότερα για το τί είναι τα  «cookies», πως τα χρησιμοποιούμε και πώς να τα διαγράφετε, δείτε την Δήλωσή μας σε σχέση με τα «Cookies».
Δείτε χάρτες σε πραγματικό χρόνο, οδηγίες και πληροφορίες πρατηρίων καυσίμων με την εφαρμογή αναζήτησης πρατηρίων Esso Fuel Finder Εφαρμογή εύρεσης πρατηρίων καυσίμων για συσκευές iOS Η εφαρμογή αναζήτησης πρατηρίων Esso στο Google Play

Ιστότοπος μηχανής εύρεσης πρατηρίων καυσίμων (Fuel Finder): Σύμβαση όρων χρήσης

Ημερομηνία και έκδοση σύμβασης:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 26 Ιούλιος 2014 ΑΡ.
ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1.0

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν υπερισχύει της εταιρικής αυτοτέλειας των τοπικών συγγενών εταιρειών. Οι εργασιακές σχέσεις που θίγονται στην παρούσα Σύμβαση δεν αποτελούν απαραιτήτως μια σχέση αναφοράς, αλλά ενδέχεται να εκφράζουν μια καθοδήγηση, ένα πλαίσιο επιστασίας ή μια σχέση παροχής υπηρεσιών. Όποτε η παρούσα σύμβαση αναφέρεται στη γνώμη των μετόχων για θέματα των τοπικών συγγενών εταιρειών, η ευθύνη ανάληψης δράσης παραμένει στις τοπικές εταιρείες.>

Η Exxon Mobil Corporation διαθέτει πολυάριθμες θυγατρικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες φέρουν στην επωνυμία τους τα ονόματα ExxonMobil, Exxon, Esso και Mobil. Για λόγους απλότητας και ευκολίας στην παρούσα Σύμβαση, οι όροι αυτοί αλλά και λέξεις όπως «επιχείρηση», «εταιρεία», «εμείς», «μας» και «εμάς» χρησιμοποιούνται μερικές φορές ως συνοπτικές αναφορές για συγκεκριμένες θυγατρικές εταιρείες ή συνδεόμενους ομίλους. Οι συνοπτικές αναφορές που περιγράφουν παγκόσμιους ή τοπικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς και παγκόσμιους ή τοπικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας χρησιμοποιούνται επίσης για λόγους απλότητας και ευκολίας. Ομοίως, η ExxonMobil διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με χιλιάδες πελάτες, προμηθευτές, κυβερνήσεις και άλλους φορείς. Για λόγους απλότητας και ευκολίας, λέξεις όπως «επιχείρηση», «κοινοπραξία», «εταιρική σχέση», «μέλος κοινοπραξίας» και «εταίρος» χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν τις επιχειρηματικές σχέσεις που εμπεριέχουν κοινές δραστηριότητες και κοινά συμφέροντα και οι λέξεις αυτές ενδέχεται να μην υποδεικνύουν συγκεκριμένες έννομες σχέσεις.

Η Exxon Mobil Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της («ExxonMobil» ή «εμείς», «εμάς», «μας») (αναφερόμενες επίσης και ως «Εγώ») είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουν πρόσβαση στον [ ]ιστότοπο μηχανής εύρεσης πρατηρίων καυσίμων και σε συνδεδεμένους ιστότοπους, εφαρμογές, υπηρεσίες, περιβάλλοντα χρήσης, εργαλεία, λογισμικό και άλλες λειτουργίες που παρέχονται σε αυτήν ή μέσω αυτού του Ιστότοπου (συνολικά καλούμενα ως «Ιστότοπος») υπό την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας να συμμορφώνεστε με τους Γενικούς Όρους, τη Δήλωση Απόρρητου (διαθέσιμη εδώ), την Αποποίηση Ευθυνών Σχετικά με τη Χρήση Προωθητικού Υλικού και τους Επιπλέον Όρους και Προϋποθέσεις (συνολικά «Σύμβαση»). Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των Γενικών Όρων και των Επιπλέον Όρων και Προϋποθέσεων, οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν και αντικαθιστούν τους Επιπλέον Όρους και Προϋποθέσεις. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή η χρήση του συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με την παρούσα Σύμβαση, όπως αυτή ενημερώνεται περιοδικά. Συνεπώς, η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση και δημιουργεί μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ExxonMobil η οποία αφορά στη χρήση του Ιστότοπου από την πλευρά σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Κατανοώ ότι η ExxonMobil ενδέχεται να αλλάξει την παρούσα Σύμβαση.

Η ExxonMobil διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει μέρη της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο τακτικός έλεγχος για αλλαγές που ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί στην παρούσα Σύμβαση και η ανάγνωσή τους αποτελούν δική σας ευθύνη. Κάθε νέα λειτουργία, ενημερωμένο περιεχόμενο ή εφαρμογή που διατίθεται ως μέρος του Ιστότοπου υπόκειται στην παρούσα Σύμβαση. Συνεπώς, κατανοείτε ότι ενδέχεται να ενημερώνουμε τακτικά την παρούσα Σύμβαση χωρίς καμία ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα δημοσιεύσουμε τη νέα, τροποποιημένη έκδοση της παρούσας Σύμβασης στη διεύθυνση [ ]. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση του κατόπιν οποιασδήποτε τέτοιου είδους αλλαγής συνεπάγεται την αποδοχή της νέας Σύμβασης από την πλευρά σας. Η έγγραφη έγκρισή σας δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ισχύ ή την εκτελεστότητα της παρούσας Σύμβασης και καμία σχετική παράκληση για την έγγραφη έγκρισή σας από ή εκ μέρους της ExxonMobil δεν δύναται να ερμηνευτεί ως παρεμβολή για την ακύρωση της ισχύος της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους αναθεωρημένους όρους κατά την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνήσετε με τους αναθεωρημένους όρους δεν σας επιτρέπεται η χρήση του Ιστότοπου.

2. Κατανοώ ότι η παρούσα Σύμβαση ισχύει μέχρι την καταγγελία της.

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει μέχρι την καταγγελία της. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο σταματώντας τη χρήση του Ιστότοπου. Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση παύουν αυτόματα να ισχύουν χωρίς καμία ειδοποίηση από την ExxonMobil, σε περίπτωση που δεν τηρήσετε οποιονδήποτε από τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τις οδηγίες της παρούσας Σύμβασης. Μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης, θα παύσετε κάθε χρήση του Ιστότοπου. Σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας για τη χρήση του Ιστότοπου παύσουν να ισχύουν, θα σας απαγορευτεί άμεσα η πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει στο σύστημα της ExxonMobil ή των δικαιοπάροχών της. Έχουμε τη δυνατότητα να απαγορεύσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε επίσης να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) δημοσιεύετε, χωρίς αιτία και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3. Κατανοώ ότι η ExxonMobil ενδέχεται να αλλάξει τον εν λόγω Ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος είναι προς το παρόν διαθέσιμος δωρεάν μόνο για προσωπική, μη εμπορική και μη αποκλειστική χρήση. Η ExxonMobil διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, χωρίς ειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή, περιοδικά, προσωρινά ή μόνιμα, εξ' ολοκλήρου ή μερικώς: (α) να τροποποιήσει, να αναστείλει, να τερματίσει, να αποσύρει ή να διακόψει ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου χωρίς αποζημίωση προς εσάς, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων (i) τον περιορισμό της διάρκειας διαθεσιμότητας ολόκληρου ή μέρους του Ιστότοπου, (ii) τον περιορισμό του βαθμού της επιτρεπόμενης χρήσης ολόκληρου ή μέρους του Ιστότοπου και (iii) τον περιορισμό ή την κατάργηση οποιουδήποτε δικαιώματος χρήστη για τη χρήση ολόκληρου ή μέρους του Ιστότοπου με ή χωρίς ειδοποίηση, (β) να ορίσει χρεώσεις για τη χρήση ολόκληρου ή μέρους του Ιστότοπου, (γ) να ορίσει χρεώσεις για αναβαθμίσεις του Ιστότοπου, (δ) να τροποποιήσει ή να αποσύρει τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με ολόκληρο ή με κάποιο μέρος του Ιστότοπου ή (ε) να προσφέρει ευκαιρίες σε ορισμένους ή όλους τους χρήστες του Ιστότοπου. Αποδέχεστε ότι η ExxonMobil και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της δεν φέρουν ουδεμία υποχρέωση απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή που θα πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο ή σε μέρος του Ιστότοπου, εξ' ολοκλήρου ή μερικώς, ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία, περιεχόμενο ή λειτουργία που προσφέρεται μέσω του Ιστότοπου.

4. Κατανοώ ότι ο εν λόγω Ιστότοπος ανήκει στην ExxonMobil. 

Ο Ιστότοπος {συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού, κωδικού, αρχείου, περιεχομένου και οποιασδήποτε εικόνας που περιέχεται ή προέρχεται από τον Ιστότοπο και συνοδεύει δεδομένα και άλλο ενσωματωμένο λογισμικό, καθώς και λογισμικό τρίτου μέρους (συλλογικά καλούμενα ως «Περιεχόμενο ExxonMobil»)}, οι ενημερώσεις και οι αναβαθμίσεις του Ιστότοπου και η τεκμηρίωση και οι σχετικές γραμματοσειρές (συλλογικά καλούμενα ως «Τεκμηρίωση ExxonMobil») — που υπάρχουν είτε στη μνήμη μόνο για ανάγνωση είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή — ανήκουν στην ExxonMobil ή στους δικαιοπάροχούς της και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και/ή του δικαίου περί εμπορικού απορρήτου. Κανένας τίτλος και κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μεταβιβάζονται σε εσάς, αλλά παραμένουν στην κατοχή της ExxonMobil, ή του σχετικού τρίτου μέρους, που κατέχει τον πλήρη και ολοκληρωμένο τίτλο του Ιστότοπου, του Περιεχομένου ExxonMobil, των ενημερώσεων και των αναβαθμίσεων του Ιστότοπου και της Τεκμηρίωσης ExxonMobil. Η ExxonMobil διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά σε εσάς, και εκτός εάν η παρούσα Σύμβαση προβλέπει διαφορετικά, τα δικαιώματα που παραχωρούνται στο παρόν είναι μη μεταβιβάσιμα και δεν εμπεριέχουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιπρόσθετα, οι επωνυμίες ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, SPEEDPASS και ορισμένες άλλες επωνυμίες, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά, «Σήματα ExxonMobil») αποτελούν σήματα της ExxonMobil και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον Ιστότοπο δεν εμφανίζονται όλα τα σήματα της ExxonMobil. Ενδέχεται να εμφανίζονται σήματα τρίτων μερών όταν γίνεται αναφορά στα εν λόγω τρίτα μέρη ή στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Τα σήματα τρίτων μερών που προβάλλονται στον Ιστότοπο ανήκουν στους σχετικούς ιδιοκτήτες τους.

Επιπρόσθετα, το Περιεχόμενο ExxonMobil προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η μετάδοση, η έκθεση, η μεταφορά ή η διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου ExxonMobil, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση. Η χρήση του Περιεχομένου ExxonMobil με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που επιτρέπεται στην παρούσα Σύμβαση αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας της ExxonMobil. Η άδεια για κάθε άλλη χρήση του Περιεχομένου ExxonMobil πρέπει να παραχωρείται από την ExxonMobil εκ των προτέρων και εγγράφως. Όλα τα περιεχόμενα τα περιβάλλοντα χρήσης, τα γραφικά, οι κωδικοί, τα δικαιώματα επί σχεδίων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, -πέραν των σημάτων τρίτων μερών-, καθώς και η σχετική φήμη και πελατεία αποτελούν ιδιοκτησία της ExxonMobil.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ EXXONMOBIL, ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EXXONMOBIL, ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ EXXONMOBIL ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ EXXONMOBIL, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για την ExxonMobil. Η ExxonMobil θα απαγορεύσει την πρόσβασή σας Ή τη χρήση από την πλευρά σας ολόκληρου Ή μέρους του Ιστότοπου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση που παραβιάσετε Ή ιδιοποιηθείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, της ExxonMobil Ή άλλων συγγενών εταιρειών. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, Η EXXONMOBIL ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ.

5. Κατανοώ ότι έχω μόνο περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του Ιστότοπου, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

Αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση από την πλευρά σας του Ιστότοπου για προσωπικό, μη εμπορικό και μη αποκλειστικό σκοπό, με την επιφύλαξη των όρων τρίτων μερών (όπως περιγράφονται παρακάτω), η ExxonMobil σας παραχωρεί μέσω της παρούσας Σύμβασης μια περιορισμένη, ανακλητή και χωρίς δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης του Ιστότοπου, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, και προβολής του Περιεχομένου ExxonMobil (εκτός από το λογισμικό πηγαίου κώδικα της ExxonMobil και των δικαιοπαρόχων της), της Τεκμηρίωσης ExxonMobil και του Περιεχομένου Χρήστη (όπως ορίζεται παρακάτω) για προσωπική σας χρήση, αλλά μόνο σε συνάρτηση με τη χρήση του Ιστότοπου από την πλευρά σας. Επιπρόσθετα, η παρούσα Σύμβαση δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα χρήσης των αποκλειστικών περιβαλλόντων χρήσης της ExxonMobil και κανένα άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της κατασκευής, της αδειοδότησης ή της διανομής συσκευών και εξαρτημάτων τρίτων μερών για χρήση με τον Ιστότοπο Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου που δεν επιτρέπεται από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της μεταπώλησης, της μεταφοράς, της τροποποίησης ή της διανομής του Ιστότοπου ή της αντιγραφής ή της διανομής κειμένων, εικόνων, μουσικής, βίντεο, δεδομένων, υπερσυνδέσμων, αναρτήσεων και άλλου περιεχομένου που παρέχεται από την ExxonMobil. Επιπρόσθετα, η παρούσα Σύμβαση δεν σας παραχωρεί το δικαίωμα να λαμβάνετε, και δεν υποχρεώνει την ExxonMobil να παρέχει, την Τεκμηρίωση ExxonMobil, υποστήριξη, τηλεφωνική βοήθεια ή βελτιώσεις και ενημερώσεις για τον Ιστότοπο.

Με εξαίρεση την παρούσα περιορισμένη άδεια προσωπικής χρήσης, κατά τη χρήση του Ιστότοπου δεν λαμβάνετε άδεια για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα από την πλευρά μας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας της ExxonMobil. Συνεπώς, με εξαίρεση τα παραπάνω προβλεπόμενα, απαγορεύεται η αντιγραφή, η αλλοίωση, η τροποποίηση, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μεταφορά, η εκτέλεση, η διανομή, η ανάρτηση, η χρήση, η δημιουργία παράγωγων έργων ή η πώληση του Ιστότοπου ExxonMobil, του Περιεχομένου ExxonMobil, του Περιεχομένου Χρήστη ή της Τεκμηρίωσης ExxonMobil.

6. Κατανοώ ότι η ExxonMobil ενδέχεται να συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες για εμένα όταν χρησιμοποιώ τον Ιστότοπο.

Κατά τη χρήση του Ιστότοπου, η ExxonMobil ενδέχεται να εντοπίσει ή να καταγράψει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της γεωγραφικής σας θέσης και του ακριβούς σημείου, του λειτουργικού συστήματος της συσκευής σας, του τύπου της συσκευής που χρησιμοποιείτε, της διεύθυνσης IP της συσκευής σας, των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη συσκευή σας («Πληροφορίες Συσκευής»).

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται να αποθηκεύσετε χειροκίνητα συγκεκριμένες ρυθμίσεις στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της χώρας κατοικίας σας, της επιθυμητής γλώσσας σας, της προτίμησής σας σχετικά με τα χιλιόμετρα ή τα μίλια, ή άλλες ρυθμίσεις («Ρυθμίσεις Χρήστη»).

Ο Ιστότοπος σας επιτρέπει επίσης να εισάγετε, να δημοσιεύετε, να υποβάλλετε ή να συνδέεστε με συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως σχόλια, βαθμολογίες και κριτικές («Περιεχόμενο Χρήστη»). Η ExxonMobil δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο Χρήστη. Ωστόσο, με την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών μέσω του Ιστότοπου, παραχωρείτε στην ExxonMobil μια περιορισμένη άδεια για το Περιεχόμενο Χρήστη και η ExxonMobil την αποδέχεται, για τους σκοπούς που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή και τη χρήση των Πληροφοριών Συσκευής, των Ρυθμίσεων Χρήστη και του Περιεχομένου Χρήστη από την ExxonMobil με σκοπό (i) τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά τη χρήση του Ιστότοπου (για παράδειγμα, η ExxonMobil μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Πληροφορίες Συσκευής για να ορίσει αυτόματα συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως τη χώρα κατοικίας σας και την τοπική γλώσσα σας) και (ii) τη συλλογή συγκεντρωτικών και ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τους τελικούς χρήστες της. Η χρήση των δεδομένων σας από την ExxonMobil θα συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δήλωσης Απορρήτου σας.

7. Κατανοώ ότι είμαι υπεύθυνος/η για τις Υπηρεσίες Δεδομένων.

Ο Ιστότοπος απαιτεί τη χρήση του διαδικτύου για τη σωστή λειτουργία του. Συνεπώς, η ποιότητα και η διαθεσιμότητα του Ιστότοπου ενδέχεται να επηρεάζεται από παράγοντες που δεν ελέγχονται από την ExxonMobil. Η ExxonMobil δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου. Επιπρόσθετα, κατά τη χρήση του Ιστότοπου ισχύουν οι όροι της σύμβασής σας με τον αντίστοιχο πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή τον πάροχο σύνδεσης διαδικτύου. Ενδέχεται να χρεωθείτε από τον εν λόγω πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή τον πάροχο σύνδεσης διαδικτύου για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες σύνδεσης δικτύου κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας για τη χρήση του Ιστότοπου. Κάθε σχετική χρέωση αποτελεί δική σας ευθύνη. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η χρήση του Ιστότοπου από την πλευρά σας δεν αντίκειται σε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση κάλυψης που προκύπτει από τον δικό σας πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή τον πάροχο σύνδεσης διαδικτύου.

8. Κατανοώ ότι ο Ιστότοπος περιέχει τμήματα λογισμικού τρίτων μερών που διέπονται από διαφορετικούς όρους.

Ο Ιστότοπος περιέχει διάφορα τμήματα λογισμικού και υπηρεσίες τρίτων μερών. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τέτοιου είδους τμημάτων λογισμικού και υπηρεσιών τρίτων μερών. Αποδέχεστε επίσης οποιουσδήποτε ισχύοντες όρους χρήσης, άδειες ή πολιτικές απορρήτου που σχετίζονται με τέτοιου είδους τμήματα λογισμικού και υπηρεσίες τρίτων μερών. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους εν λόγω όρους, άδειες ή πολιτικές απορρήτου συνεπάγεται και την παράβαση της παρούσας Σύμβασης. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, (1) απαλλάσσετε ρητά την ExxonMobil από κάθε και οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από τη χρήση τμημάτων λογισμικού και υπηρεσιών τρίτων μερών που ενσωματώνονται στον Ιστότοπο και (2) συμφωνείτε ότι, όσον αφορά στα εν λόγω τμήματα λογισμικού και τις υπηρεσίες τρίτων μερών, η ExxonMobil δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως αναφέρεται στη Δήλωση Απόρρητου, στην ενότητα 6.4.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται επίσης να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστοτόπους, εφαρμογές ή περιεχόμενα, τα οποία ενδέχεται να εμφανίζονται ως ενσωματωμένα στον Ιστότοπο, χωρίς όμως να αποτελούν μέρος του («σύνδεσμοι τρίτων μερών»). Η χρήση των συνδέσμων τρίτων μερών από την πλευρά σας υπόκειται στους όρους χρήσης, εάν υπάρχουν, που διέπουν τους εν λόγω συνδέσμους τρίτων μερών. Η ExxonMobil δεν είναι σε θέση να ελέγχει τους εν λόγω συνδέσμους τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη όσον αφορά το εν λόγω αντικείμενο, τους όρους, τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και των όρων ή των ανακοινώσεων σχετικά με οποιονδήποτε σύνδεσμο τρίτων μερών, ισχύουν οι όροι των συνδέσμων τρίτων μερών. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης κάθε τέτοιου είδους συνδέσμου τρίτων μερών ώστε να κατανοήσετε τους όρους που σας αφορούν. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο (1) απαλλάσσετε ρητά την ExxonMobil από κάθε και οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από τη χρήση τέτοιου είδους συνδέσμων τρίτων μερών και (2) συμφωνείτε ότι όσον αφορά στους εν λόγω συνδέσμους τρίτων μερών, η ExxonMobil δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

9. Αποδέχομαι επίσης τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

A. Αποποίηση Ευθύνης και Εγγύησης:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ («ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η EXXONMOBIL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΔΙΑΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Η EXXONMOBIL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EXXONMOBIL Ή ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ) ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EXXONMOBIL.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EXXONMOBIL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΟ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η EXXONMOBIL ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΤΙ ΤΟΣΟ ΕΣΕΙΣ ΟΣΟ Η EXXONMOBIL ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EXXONMOBIL ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5 ΔΟΛΑΡΙΩΝ. ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

B. Αποζημίωση:

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ. ΑΝΑΛΟΓΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ EXXONMOBIL ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΚΟΣΤΟΥΣ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ) ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η EXXONMOBIL ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΞΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, Ή ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΤΕ Ή ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

C. Έλεγχοι Παγκόσμιας Διαθεσιμότητας / Εξαγωγής:

Ο Ιστότοπος ελέγχεται και λειτουργεί από την ExxonMobil μέσω διαφόρων γραφείων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ExxonMobil δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιστότοπος, όπως περιγράφεται, είναι κατάλληλος ή διαθέσιμος προς χρήση σε άλλες τοποθεσίες και απαγορεύεται η πρόσβαση από άλλες χώρες όπου τα περιεχόμενα είναι παράνομα ή ποινικοποιημένα. Απαγορεύεται κατηγορηματικά η πρόσβαση στον Ιστότοπο ή η χρήση του από άτομα ή από χώρες που τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι εισέρχονται στον Ιστότοπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους με την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία και την ισχύουσα νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορείτε να εξάγετε ή να επανεξάγετε τον Ιστότοπο, καθώς και πληροφορίες ή υλικό που υπάρχει ή που περιγράφεται στον Ιστότοπο εκτός εάν η ενέργεια αυτή είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, δεν μπορείτε να εξάγετε ή να επανεξάγετε σε οποιαδήποτε χώρα (ή σε κάτοικο ή υπήκοο αυτής) στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει εμπάργκο ή κυρώσεις επί των αγαθών, των υπηρεσιών ή της τεχνολογίας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα περιλαμβάνεται στην Ειδική λίστα πολιτών και αποκλεισμένων προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (United States Treasury Department's List of Specially Designated Nationals), στη λίστα οντοτήτων του Γραφείου Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. (United States Bureau of Export Administration Entity List), στη λίστα αποκλεισμένων προσώπων του Γραφείου Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. (United States Bureau of Export Administration Denied Persons List), στη λίστα αποκλεισμένων προσώπων του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. (United States Commerce Department's Table of Denial Orders) και σε οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους-μέλους της. Επιπρόσθετα, είστε υπεύθυνος/η για τη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία της χώρας σας που καθορίζει το δικαίωμά σας να εισάγετε, να εξάγετε ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

D. Δήλωση Απορρήτου: 

Οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να συλλέξει η ExxonMobil από εσάς κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου από την πλευρά σας υπόκειται στη Δήλωση Απόρρητου μας η οποία αποτελεί μέρος της παρούσας Σύμβασης. Παρακαλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τη Δήλωση Απόρρητου μας, η οποία διατίθεται εδώ.

E. Διαφορές, Φόρουμ και Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται βάσει της νομοθεσίας της Πολιτείας του Τέξας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με εξαίρεση τη σύγκρουση των κανόνων δικαίου. Όπου υπάρχει ομοσπονδιακή δικαιοδοσία για οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή διαδικασία που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Σύμβαση, εσείς και η ExxonMobil ορίζετε το Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α. για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας, Χιούστον, για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς υπό τη δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου. Όπου δεν υπάρχει ομοσπονδιακή δικαιοδοσία για οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή διαδικασία που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Σύμβαση, εσείς και η ExxonMobil ορίζετε το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κομητείας Harris, Τέξας, για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς υπό τη δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

F. Διάφορα:

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την ExxonMobil. Υπερισχύει και αντικαθιστά οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες ή ισχύουσες συμβάσεις ανάμεσα σε εσάς και την ExxonMobil αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων εκδόσεων της παρούσας Σύμβασης). Η αποτυχία της ExxonMobil να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν εκλαμβάνεται ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Η παρούσα Σύμβαση έχει απόλυτη ισχύ, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί ως παράνομη, στερούμενη νομικής ισχύος ή εκτελεστή από δικαστήριο βάσει οποιασδήποτε γραπτής απόφασης, η εν λόγω διάταξη διαχωρίζεται από την παρούσα Σύμβαση και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και η επακόλουθη χρήση του Ιστότοπου από την πλευρά σας θα δηλώνει τη συγκατάθεσή σας με τις εν λόγω αλλαγές. Ενδέχεται να ειδοποιηθείτε μέσω της προβολής ειδοποιήσεων ή συνδέσμων για ειδοποιήσεις προς εσάς στον εν λόγω Ιστότοπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΟΠΟ.

G. Επικοινωνία: 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον Ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://corporate.exxonmobil.com/en/company/contact-us/email-us